ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่มูลนิธิพระดาบส
2020/05/13

​                พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิฯ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มูลนิธิพระดาบส

           ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ และส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการและขาดแคลนหน้ากากอนามัย ได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมูลนิธิพระดาบส เป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ กองทัพอากาศจึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่มูลนิธิพระดาบส สำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

A20200513-2.jpg 

A20200513-3.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail