กิจกรรมแนะแนวการศึกษา “พี่ทัพฟ้า สู่น้องมวกเหล็ก”
2020/08/04

​              พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “พี่ทัพฟ้า สู่น้องมวกเหล็ก” ภายใต้การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงานกองทัพอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยเยาวชนจาก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘๒ คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพอากาศ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อีกทั้งจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ วิทยาการด้านการบิน และแนะแนวการศึกษาอันเป็นประโยชน์แก่เยาวชน การแนะแนวการศึกษาครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศร่วมแนะแนว ๔ สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

A20200804 (9).jpg

A20200804 (6).jpg

A20200804 (8).jpg

A20200804 (4).jpg

A20200804 (3).jpg

A20200804 (2).jpg

A20200804 (11).jpg

A20200804 (10).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail