ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการปรับปรุงพื้นโรงเก็บ การดำเนินการปรับปรุงเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)

​         พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะตรวจเยี่ยม เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ความคืบหน้าของการปรับปรุงพื้นโรงเก็บ การดำเนินการปรับปรุงเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และร่วมประชุม Program Managemant Renew (PMR) โดยมี ​นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ะหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ​

A20200805 (4).jpg
A20200805 (1).jpg
A20200805 (3).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail