ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบเครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัสให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้​
2020/09/14

          พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานมอบเครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส หรือ “บุญอุ้ม” ที่ผลิตโดย กรมช่างอากาศ มอบให้กับผู้แทนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๗ โรงพยาบาล  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี

          เครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส หรือ บุญอุ้ม เกิดจากแนวความคิดของผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ต้องการลดการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-๑๙ หลายคน ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ กรมช่างอากาศจึงได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ช่วยลดการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโควิด-๑๙ เพื่อนำมามอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องยกร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้ว ยังสามารถปรับการใช้งานให้เหมาะกับการยกร่างคนไข้ทั่วไป ผู้ป่วยติดเชื้ออื่น ๆ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากเกินกว่าที่บุคลากรทางการแพทย์จะยกไหว 

          ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบเครื่องยกร่างดังกล่าว ให้แก่โรงพยาบาลทั้งสิ้น ๗ โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ ๑ เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
        
          กองทัพอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัสนี้ จะสามารถแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้กองทัพอากาศ จะมุ่งมั่นพัฒนาและใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศที่มีอยู่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
A20200914 (4).jpg
A20200914 (2).jpg
A20200914 (3).jpg
A20200914 (1).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail