การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์
2020/09/16

          พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ การวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามขอบเขตภายในภารกิจ และขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งสองหน่วยจะเป็นหน่วยติดต่อประสานการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และพลอากาศเอก ธนินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

          ภายหลังพิธีลงนามฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ได้แก่ ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19, ระบบงานศูนย์ไตเทียม, ระบบงานกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ชมการสาธิตระบบนัดหมายของ Appointment center และห้องตรวจ VIP
A20200916 (2).jpg
A20200916 (4).jpg
A20200916 (3).jpg
A20200916 (1).jpg
A20200916 (6).jpg
A20200916 (7).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail