กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
2021/02/18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา, พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ เดินทางมาเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

ในการนี้ พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และพลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศได้ทำการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ, ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก รวมถึงร่วมหารือเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

A20210218 (6).jpg

A20210218 (3).jpg

A20210218 (1).jpg

A20210218 (11).jpg

A20210218.jpg

A20210218 (4).jpg

A20210218 (8).jpg

A20210218 (7).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail