กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
2021/04/09
             พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานประกอบพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ" และ "วันกองทัพอากาศ" ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
             เนื่องด้วย วันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น วันกองทัพอากาศ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ บุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนทหารผู้เสียสละ และวางรากฐานกองทัพอากาศ ให้มั่นคงเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพอากาศจึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก ดังนี้
             - พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
             - พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ
             - พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ดวงวิญญาณบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดากองทัพอากาศ
             - พิธีบรรจุอัฐิ และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ
             - พิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
             - พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
             ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" จึงได้ถือเอาวันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและพัฒนาประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศชาติ และประชาชน​
A20210409 (3).jpg
A20210409 (6).jpg
A20210409 (5).jpg
A20210409 (11).jpg
A20210409 (7).jpg
A20210409 (9).jpg
A20210409 (2).jpg
A20210409 (1).jpg
2.jpg
A20210409 (8).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail