กองทัพอากาศเปิดให้บริการ สถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน (Organization Quarantine :OQ) ในพื้นที่ดอนเมือง หรือ “สถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)”
2021/05/17

            ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน –ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารอากาศ และกรมสวัสดิการทหารอากาศ  ดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน (Organization Quarantine :OQ) ในพื้นที่ดอนเมือง  เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –๑๙) ของกองทัพอากาศ  โดยได้กำหนดให้ บ้านพักรับรอง ทอ.๕ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็น “สถานที่กักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง) “ หรือ “สถานที่กักกันโรคฯ” สามารถรองรับผู้เข้ากักกันโรคได้ จำนวน ๙๖ เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก     

            พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน –ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และ นายแพทย์ รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เข้าตรวจเยี่ยม “สถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) “ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เตรียมไว้รองรับข้าราชการกองทัพอากาศ ที่ต้องเข้ากักกันโรค  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คอยให้การดูแล พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และขั้นตอนการปฏิบัติการผู้แลผู้เข้าพักกักกันโรค  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  และสามารถเปิดรับผู้เข้ากักกันโรค ชุดแรก ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านพักรับรองกองทัพอากาศ ๕ 
             โดยข้าราชการกองทัพอากาศ ที่เข้าพักในสถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศ​ (ดอนเมือง ) ให้พิจารณาใช้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

             ๑. ข้าราชการ ทอ.ที่ได้รับคำสั่ง หรืออนุมัติ ผบ.ทอ.ให้ไปราชการ หรือกลับจากปฏิบัติภารกิจ
             ๒. ข้าราชการ ทอ.ที่ได้รับคำสั่ง หรืออนุมัติเสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. ให้เข้าสถานที่กักกันโรค ฯ
             ๓.  กรณีอื่น ๆให้ ศป.พรท.ศบภ.ทอ.  นำเรียนขออนุมัติ เสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. เป็น กรณีไป

​​S__258228238.jpg

S__258228246.jpg

S__258228244.jpg

S__258228250.jpg

S__258228251.jpg

S__258228252.jpg

S__258228255.jpg

S__258228240.jpg

S__258228243.jpg

S__258228242.jpg

S__258228237.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail