ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19
2021/07/08

            พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกองทัพอากาศ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดให้บริการตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สําหรับการให้บริการพี่น้องประชาชน และข้าราชการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

             กองทัพอากาศ ขอเชิญพี่น้องประชาชน เข้ารับบริการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันละ ๑,๐๐๐ คน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา (กรุณานําบัตรประชาชน และปากกาติดตัวมาด้วย) 

080764_๒๑๐๗๐๘_4.jpg

080764_๒๑๐๗๐๘_3.jpg

080764_๒๑๐๗๐๘_1.jpg

080764_๒๑๐๗๐๘_7.jpg

080764_๒๑๐๗๐๘_9.jpg

080764_๒๑๐๗๐๘_8.jpg

080764_๒๑๐๗๐๘_10.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail