พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ในความรับผิดชอบของกรมแพทย์ทหารอากาศ
2021/07/30

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้แต่ละโรงพยาบาลเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- ๑๙ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- ๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ดอนเมือง) และโรงพยาบาลสนามจันทรุเบกษา โรงเรียนการบิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วย
- Cover all Gown จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
- Leg Cover จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
- Face Shield จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
- หน้ากากอนามัย N95 จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมแพทย์ทหารอากาศอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด – ๑๙ ในโรงพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ​

timeline_20210731_092753.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail