พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ ๙๙.๙ ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินการของวัด สถานศึกษา และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ
2021/08/30

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินการของวัด สถานศึกษา และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชการกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

          ในการนี้ กองทัพอากาศได้รับจัดสรรเงินพระราชทานฯ จำนวน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท  โดยในเบื้องต้นได้นำไปใช้ในการจัดหา ชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน ๓,๓๓๓ ชุด และปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑,๐๐๐ อัน มอบให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามในความรับผิดชอบ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชวลิต  ดังโกสินทร์  รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

timeline_20210830_211407.jpg

timeline_20210830_211402.jpg

timeline_20210830_211507.jpg

timeline_20210830_211505.jpg

​​timeline_20210830_211321.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail