กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ
2021/08/31240255584_2002801736562758_1513579632433194677_n.jpg 

240512757_2002801609896104_8673527081265165234_n.jpg

240591804_2002801673229431_3125848676529985467_n.jpg


240387886_2002802003229398_2536170938771181400_n.jpg

            กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

            เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพอากาศจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

             สำหรับบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการผลิตบุคลากร พัฒนานักกีฬา และการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถระดับชาติ ประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานักกีฬา และบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ และด้านการจัดแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล

             ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ฝึกสอน และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติ โดยเฉพาะนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาในสังกัดของกองทัพอากาศ จึงถือได้ว่ากองทัพอากาศ คือ แหล่งผลิต และเป็นขุมกำลังของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งผลงานของสโมสรทหารอากาศในระดับประเทศถือว่ายอดเยี่ยมทั้งทีมชาย และทีมหญิง โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล และประเทศไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมประเทศชั้นนำ การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสานต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นเลิศของกองทัพอากาศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล และประเทศไทยต่อไปFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail