การมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติกจำลองและประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘
2021/09/04
             พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง และประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ โดยมี พลอากาศตรี ไพฑูรย์  ไล้เลิศ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์  ดำรงค์ปรีชา ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

             กิจกรรมการประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าวีรชนในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเชิญชวนให้ประชาชนส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทัพอากาศ จำนวน ๒ กิจกรรม และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง และคณะกรรมการประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงาน ดังนี้
 
             ๑.  การประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง มีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่

                  ๑.๑  การประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง ประเภทอากาศยาน อัตราส่วน ๑ : ๗๒
                  -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายฐิติ  นรเศรษฐธีรกุล  
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายณฐกร  พิณเสนาะ 
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายเจตนิพัทธ์  ศุภกมลเสนีย์

                  ๑.๒  การประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง ประเภทอากาศยาน อัตราส่วน ๑ : ๔๘
                  -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายสรวิศ  ลิมปิศิริสันต์
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายณัฐนนท์  ถาวรธรรมฤทธิ์
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายอริย์ธัช  กันหลง 
  
                  ๑.๓  การประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง ประเภทอากาศยาน อัตราส่วน ๑ : ๓๒
                  -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ

                  ๑.๔  การประกวดโมเดลพลาสติกจำลอง ประเภท Diorama อัตราส่วน ๑ : ๗๒
                  -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ ร้อยตรี จิรเมธ  เต่าทอง
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายโอชกร  ภาคสุวรรณ 
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ นายเพชราวุธ  พิสุทธิ์ศักดิ์

             ๒.  การประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
                  -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายวิโรจน์  แสงเจริญ 
                  -  รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเฉลิมพล  อภัยศรี

4.jpg

5.jpg

6.jpg

2.jpg

3.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail