โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารอากาศ
2021/09/21

​            โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ของ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็นผู้กล่าวเทิดเกียรติ โดยมีใจความสำคัญว่า

“ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านได้พัฒนากองทัพอากาศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” โดยมุ่งมั่นพัฒนา สานต่องานเดิมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติอย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อรองรับภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพอากาศ ดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิและสมเกียรติ รวมทั้งปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตอาสา ตั้งมั่นในการทำความดี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า กองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันราชอาณาจักร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป”

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวคำขอบคุณและอำลา พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ให้ดำรงคุณงามความดี ความตั้งใจให้มั่นคง พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งมีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนากองทัพอากาศในทุกมิติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน

1_0.jpg 

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_3.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_2.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_1.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_0.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_5.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_7.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒_6.jpg

LINE_ALBUM_2192021_๒๑๐๙๒๒.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail