ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
2021/09/22

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙ ซึ่งได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมีรายนามผู้ที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ ดังนี้
๑. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๔. นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๕. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๖. นายวิรุฬห์ แสงเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๗. นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๘. นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๙. นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

240429222_2019408288235436_5808798984485644358_n.jpg

241187742_2019408424902089_8399917551067336098_n.jpg

241571439_2019408144902117_15502041617426662_n.jpg

241401343_2019408321568766_4602664633048416655_n.jpg

240733073_2019408388235426_1496414016994232271_n.jpg

240595287_2019408461568752_7119399724736566748_n.jpg

240592697_2019408188235446_2221898564981995716_n.jpg

240519760_2019408218235443_243454051930804725_n.jpg

240326571_2019408254902106_2653726158563447839_n.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail