ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๐๐ แกลลอน จาก คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2021/09/27

239752558_2023250671184531_6275954075467668711_n.jpg

239875665_2023250874517844_7407600868498465366_n.jpg

240591433_2023250797851185_8656591204124185733_n.jpg

240655327_2023250634517868_1137743128210810761_n.jpg

              กองทัพอากาศรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้เป็น สาธารณประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

              เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๐๐ แกลลอน จาก คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในปัจจุบัน ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

             กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ มีภารกิจในการเตรียมการป้องกัน และดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจาก สาธารณภัย และการแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจาก โรคโควิด-๑๙ โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงรับการสนับสนุน จากภาครัฐและเอกชน

             กองทัพอากาศมั่นใจว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางแพทย์ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail