ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการทุกกองบินเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทันที และต่อเนื่อง เน้นย้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และอพยพสู่ที่ปลอดภัย
2021/10/02

​            พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินและกองบินทั่วประเทศ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของพายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งขณะนี้มีน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย  

​            โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยสามารถนำกำลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลาง รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากได้รับการประสานว่าประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อน ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทุกหน่วยที่อยู่ใกล้พื้นที่นั้น ๆ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที ทั้งในรูปแบบของการแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพสำหรับบรรเทาทุกข์เบื้องต้น การอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

​            นอกจากนี้ให้นำ UAV ขึ้นบินถ่ายภาพสถานการณ์อุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อนำภาพมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชนให้ทันต่อสถานการณ์

“ใจถึงใจ ไปทันที” กองทัพอากาศช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

             กรมช่างอากาศ พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ และโครงการแบ่งปันลมหายใจ ร่วมบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดรถบรรทุกจากแผนกขนส่ง กองบริการ กรมช่างอากาศ ในการขนส่งสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

timeline_25641003_095355.jpg

timeline_25641003_095346.jpg

timeline_25641003_095353.jpg

              กองบิน ๑ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านโนนทอง หมู่ ๙ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยนำรถบรรทุกยกสูง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้านและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย อีกทั้งสนับสนุนกำลังพลช่วยขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนจากบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง ขึ้นสู่ที่ปลอดภัย สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น ๕๔ คน และยานพาหนะ ๒๘ คัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
บน1-2.jpg
4.jpg

บน1.jpg

              กองบิน ๒ นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ คน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน ช่วยภารกิจฟื้นฟูสภาพสถานศึกษา ทำความสะอาด เก็บกิ่งไม้ ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

บน2.jpg

บน2-1.jpg

​​            เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมจำนวน ๖ คน ช่วยภารกิจช่วยฟื้นฟูทำความสะอาด อาคาร สถานที่ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม ตำบลบัวชุม และ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

timeline_25641001_215957.jpg

timeline_25641001_215704.jpg

timeline_25641001_215623.jpg

            เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔​ นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ นำเรือขนาดใหญ่ สนับสนุนภารกิจขนของออกจากพื้นที่ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ณ ตำบลสระเตย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

บน2-5.jpg

timeline_25641002_190508.jpg

            กองบิน ๔ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔  สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ จัดกำลังพล จำนวน ๔๐ คน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน และเรือท้องแบนจำนวน ๙ ลำ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้ สนับสนุนช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัย และก่อกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔      

      ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ จะยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

timeline_20211003_093806.jpg​​​

timeline_20211003_093811.jpg

timeline_20211003_093808.jpg

            เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ จัดกำลังพล จำนวน ๔๐ คน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน และเรือท้องแบนจำนวน ๙ ลำ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้ สนับสนุนช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัย ก่อกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ ช่วยเหลือเดินระบบไฟฟ้าในสถานที่พักพิงชั่วคราว และ จัดชุดเฝ้าระวังคันกั้นน้ำ ในเวลากลางคืน

บน4- (1).jpg

บน4- (2).jpg

บน4- (3).jpg

            เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ จัดกำลังพล จำนวน ๑๐๐ คน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๓ คัน และเรือท้องแบนจำนวน ๙ ลำ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้ สนับสนุนช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัย ก่อกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ

2.jpg

4-2.jpg

5_0.jpg

​            กองบิน ๒๑ นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ นำ จิตอาสา ข้าราชการ และทหารกองประจำการ บรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าสนามมวย กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี​​

_DSC0082.jpg

180067.jpg

S__46145549.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail