กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เสริมกำลังรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น
2021/10/19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น กองทัพอากาศ ได้รับการประสานจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในการลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการ
โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางจากกองบิน ๖ ดอนเมือง ไปยังสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี จากนั้นกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ได้จัดรถบรรทุกพร้อมกำลังพล นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
- Oxygen Concentrator (เครื่องผลิตออกซิเจน) จำนวน ๗๔ เครื่อง
- เครื่อง High Flow จำนวน ๒๒ ชุด
- Portable X-ray มีล้อเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง
- ชุดครอบศีรษะ PAPR จำนวน ๙๓ กล่อง
- เครื่องช่วยหายใจ Ventilator จำนวน ๒๐ เครื่อง
- เครื่องวัดความดันแบบ Digital จำนวน ๘๐ เครื่อง
- ชุดอุปกรณ์ High Flow ของเด็ก จำนวน ๑๕ กล่อง
- Samsung Tablet จำนวน ๒๐ เครื่อง
- โทรทัศน์ ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๗ เครื่อง
​- เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๗ เครื่อง
- เครื่อง Scan Barcode จำนวน ๑๒ เครื่อง
- Pocket Wifi จำนวน ๑๐ เครื่อง
- Notebook Dell จำนวน ๑๐ เครื่อง
- Battery Fujitsu จำนวน ๘๐ กล่อง
- เครื่อง Thermoscan จำนวน ๗ เครื่อง
- ชุด Coverall จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
- ชุดกาวน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
- ปรอทวัดไข้ จำนวน ๑๕๐ อัน
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๑๕๐ เครื่อง
- Alcohol Spray
- Hand Sanitizer
ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรของกองทัพอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้คลี่คลายโดยเร็ว​

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (1).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (2).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (4).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (5).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (6).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (7).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (8).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (9).jpg

C-130 ขนเวชภัณฑ์ (10).jpg

IMG_2961.jpg

IMG_2994.jpg

IMG_3071.jpg

IMG_3118.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail