กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
2021/11/17

กองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ/รองประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” และ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมกับ คุณกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณกัญญา มโนเสงี่ยม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย
เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ซึ่งกองทัพอากาศ กำหนดจัดกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึก เทิดเกียรติ และสดุดีวีรชนผู้เสียสละทุกท่าน ได้แก่ ทหารอากาศ จำนวน ๓๘ คน ครอบครัวทหารอากาศ จำนวน ๒ คน ตำรวจ จำนวน ๑ คนแเ ลูกเสือ จำนวน ๑ คน รวม ๔๒ คน ที่เสียชีวิตในสมรภูมิกองบินน้อยที่ ๕ และนักบิน จำนวน ๓ คน ที่เสียชีวิตที่ฝูงบินที่ ๔๓ วัฒนานคร รวมถึงทหาร ข้าราชการ ยุวชนทหาร และประชาชน ในทุก ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละชีวิต รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติในเหตุการณ์ครั้งนั้น เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย
๑. การประกอบพิธีสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน และการประกวดโมเดลเครื่องบิน สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และการประกวดภาพถ่ายประวัติศาสตร์สงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งดำเนินการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมที่ผ่านมา
๓. การชำระประวัติศาสตร์และจัดทำหนังสือที่ระลึกสงครามมหาเอเชียบูรพา
๔. การจัดทำสารคดีโทรทัศน์ชุด "รำลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินน้อยที่ ๕" ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕, NBT และ ไทยพีบีเอส
๕. การจัดทำนิทรรศการสงครามมหาเอเชียบูรพา ในรูปแบบ Virtual Exhibition
๖. การจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลง เพื่อสดุดีวีรชน ฯ จำนวน ๑ เพลง โดยจะเผยแพร่พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๗. การจัดกิจกรรมรำลึก ๘๐ ปี ฯ ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับกิจกรรมเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเยาวชนกว่า ๓,๐๐๐ คน จะร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และตอบคำถามชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ สามารถติดตามและร่วมรับชมกิจกรรมได้ ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของกองทัพอากาศ ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ห้วงเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๘. การแข่งขัน "ไตรกีฬาทัพฟ้า รำลึก ๘o ปี สงครามมหาเอเชียบูรพากองบินน้อยที่ ๕" หรือ RTAF HERO TRIATHLON 2021 ณ กองบิน ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยการแข่งขันดังกล่าว เป็นการเชิญนักกีฬา ศิลปิน ดารา และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วย
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึก และสดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ทุกท่านที่เสียสละชีวิต เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และปกป้องผืนแผ่นดินไทย
89862.jpg
LINE_ALBUM_2021_8.11.17_๒๑๑๑๑๗.jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (3).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (13).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (1).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (4).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (5).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (10).jpg
65498798.jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (8).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (9).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (12).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (14).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (2).jpg
แถลงข่าวสดุดีวีรชน (6).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail