กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
2021/11/25

​  พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว รวมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จาก คุณ อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จําเป็นต่อการดำรงชีพ จากสถานการณ์ดังกล่าว กองทัพอากาศ ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขึ้น โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุกจำนวน ๕ คัน นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๔,๐๐๐ ผืน ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านไปยังกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด และสถานีรายงานกองทัพอากาศ เพื่อนําผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศต่อไป
ทั้งนี้กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถ ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
ทอ. ช่วยภัยหนาว (6).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (5).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (4).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (10).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (11).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (12).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (3).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (14).jpg
ทอ. ช่วยภัยหนาว (13).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail