กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
2021/12/01

พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคำ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนจ่าอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในสังคมได้อย่างปกติ
โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้จัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ภายในปี ๒๕๗๓ ซึ่งปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเอง ให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ
สำหรับกิจกรรม มีดังนี้
- การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ทัพฟ้าเข้าใจ ต้านภัยเอดส์ โดย นายแพทย์ คริส ฟูจิตนิรันดร์
- การนำเสนอคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งมีการมอบรางวัลคลิปวีดิโอดังนี้
๑. รางวัลการถ่ายทอดเนื้อหายอดเยี่ยม : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒. รางวัลส่งเสริมการตระหนักรู้ : โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​๓. รางวัลสื่อสร้างสรรค์ : โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน​

LINE_ALBUM_2021_9.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_4.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_3.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_1.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_2.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_6.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_7.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg

LINE_ALBUM_2021_8.12.1 _1_๒๑๑๒๐๒.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail