รอง เสธ.ทอ./ผอ.ศตส.จชต.ทอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการของ กกล.ทอ.ฉก.๙
2021/12/02

             เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พล.อ.ท.กนิษฐ์  ชัยสาร รอง เสธ.ทอ./ผอ.ศตส.จชต.ทอ.และคณะฯ เดินทางด้วย บ.ล.๑๖ ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการของ กกล.ทอ.ฉก.๙ ณ สนามบินบ่อทอง จว.ปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กกล.ทอ.ฉก.๙ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  กลิ่นสาหร่าย ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ให้การต้อนรับ ในการนี้มี พล.อ.ต.ดนัย  สินธุชัย เสธ.อย.และ พล.อ.ต.จักรินทร์  จันทร์กลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วย ทั้งนี้ ได้ทำการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของกำลังพล ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่พัก ที่ทำงาน พร้อมทั้งพบปะประชาชน ผู้นำชุมชน และรับประทานอาหารร่วมกับกำลังพลของ กกล.ทอ.ฉก.๙ และในโอกาสตรวจเยี่ยมนี้ ได้เดินทางด้วย ฮ.๖ ง ของหน่วยบิน ๙๒๐๒ กกล.ทอ.ฉก.๙ เพื่อเดินทางไปเยี่ยมคำนับ มทภ.๔ ณ ค่ายสิรินธร จว.ปัตตานี พร้อมทั้งนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศมาชี้แจง เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหารือข้อราชการ มีความมุ่งหมายให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา มุ่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยเร็ววัน โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีส่วนร่วม นำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
FB_IMG_1638457230316.jpg
FB_IMG_1638457233218.jpg
FB_IMG_1638457236699.jpg
FB_IMG_1638457242470.jpg
FB_IMG_1638457245722.jpg
FB_IMG_1638457249144.jpg
S__40280083.jpg
FB_IMG_1638457253285.jpg
FB_IMG_1638457279192.jpg
FB_IMG_1638457282993.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail