กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
2021/12/03

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการของกองทัพอากาศ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมี
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๖ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายบังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อีกด้วย
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมีด้วยหลักทศพิธราชธรรม อีกทั้งพระราชกรณียกิจนานัปการ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระสติปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์
กองทัพอากาศ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาความสงบสุข และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
LINE_ALBUM_2021_0.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_2.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_1.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_3.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_4.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_5.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_6.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_7.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_8.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_9.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_10.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg
LINE_ALBUM_2021_11.12.3_๒๑๑๒๐๓.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail