ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕
2021/12/07

               พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

                เพื่อเป็นเกียรติและร่วมรำลึกในโอกาสครบ ๘๐ ปีสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่พักของ นาวาอากาศตรี หม่อมหลวงประวาศ ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓ ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับห้วงเวลาที่เกิดสงครามในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ 

                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสดุดีวีรชนผู้กล้าในเหตุการณ์ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่สนใจ สร้างความรักความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

                สำหรับประชาชนที่สนใจ เข้าชมพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา
FB_IMG_1638917249856.jpg
FB_IMG_1638917253251.jpg
FB_IMG_1638917255946.jpg
FB_IMG_1638917259432.jpg
FB_IMG_1638917268513.jpg
FB_IMG_1638917271914.jpg
FB_IMG_1638917665005.jpg
FB_IMG_1638917671448.jpg
FB_IMG_1638917678114.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail