ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for Quality Air Force”
2021/12/16

              พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Cutting Edge Air Operation for Quality Air Force”​ โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ และข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ  

              สําหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for Quality Air Force” มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดของการใช้กําลังทางอากาศทั้งระบบ โดยนําประสบการณ์ บทเรียน รวมทั้งการฝึก และการใช้กําลัง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อกําหนดความสามารถที่ต้องการโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยเกี่ยวข้อง และเหล่าทัพ ซึ่งจะนําไปสู่จุดหมายปลายทางในการใช้กําลังของกองทัพอากาศ ในการทําสงครามและนอกเหนือจากสงคราม เพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็น “Cutting Edge Air Operation for Quality Air Force” 

               ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนผู้แทนจากกองทัพไทยและเหล่าทัพ ที่จะได้ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติภารกิจ ในการเตรียมกําลังอันจะนําไปสู่แนวทางในการปฏิบัติการร่วม บนพื้นฐานความเข้าใจและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะมีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

LINE_ALBUM_2021_1.12.16 _1_๒๑๑๒๑๖.jpg 

LINE_ALBUM_2021.12.16 _1_๒๑๑๒๑๖.jpg

LINE_ALBUM_2021_2.12.16 _1_๒๑๑๒๑๖.jpg

เสธ.jpg

LINE_ALBUM_2021_6.12.16 _1_๒๑๑๒๑๖.jpg

LINE_ALBUM_2021_5.12.16 _1_๒๑๑๒๑๖.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail