ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
2021/12/27

          พลอากาศเอก ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ/ ประธานกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ พร้อมคณะ ร่วมออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกองทัพอากาศ ได้จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการจัดพิมพ์สลาก ฯ ออกจำหน่าย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
         สำหรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ในครั้งนี้มีจำนวน ๔ รางวัล ประกอบด้วย
         รางวัลที่ ๑ รถยนต์ Mercedes-Benz A200 progressive (มูลค่า ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑ รางวัล
         รางวัลที่ ๒ รถยนต์ Toyota Yaris Sport (มูลค่า ๖๙๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑ รางวัล
         รางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น Grand Filano (มูลค่า ๖๓,๗๐๐บาท) จำนวน ๘ รางวัล
         รางวัลที่ ๔ สร้อยคอทองคำ หนัก ๑ สลึง จำนวน ๒๐ รางวัล
         ตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ www.rtaf.mi.th และ www.dca.rtaf.mi.th สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้น โดยผู้ที่ถูกรางวัลนั้นจะต้องนำสลากกาชาดฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกาชาด กองทัพอากาศ (กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ) โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๒๗๘๘ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันออกสลาก หากไม่มาขอรับภายในกำหนดจะถือว่าผู้ถูกรางวัล สละสิทธิ์ และมอบสิ่งของรางวัลเพื่อการกุศลต่อไปใน​

28258.jpg

28259.jpg 

28256.jpg

995912.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail