รองผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC)
2022/01/13

​​​


271722914_2106194439556820_8356565225070536543_n.jpg

พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC) เพื่อมอบนโยบายการดำเนินกิจการกีฬาของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ พร้อมมอบนโยบายให้จัดทำโครงการ AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศ ๑


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail