กองทัพอากาศ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕
2022/01/18

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลจาก ๕ กองพันเข้าร่วมพิธีได้แก่
- กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
- กองพันทหารอากาศโยธิน กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
- กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
- กองพันปฏิบัติการพิเศษ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รวมทั้งได้จัด นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ได้เข้าปฏิญาณตนในพิธีฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์
พร้อมทั้งจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16) จากฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ บินผ่านบริเวณพิธี
โดย ธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร เป็นสิ่งชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ นอกจากนี้แล้วธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วยสิ่งที่แสดงออกถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนี้
- ผืนธง หมายถึง ชาติ
- บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา
- เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์
ดังนั้นการปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน จะต้องเป็นไปตามแบบธรรมเนียมและพิธีการอย่างเข้มงวด สำหรับโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร หรือการไปราชการสงคราม เป็นต้น
ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยได้จำกัดจำนวนกำลังพลที่เข้าร่วมพิธี การรักษาระยะห่าง และการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ฯลฯ​

LINE_ALBUM_2022_3.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_2.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_0.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_5.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_4.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_6.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_1.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_14.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_13.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_9.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_11.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_12.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

LINE_ALBUM_2022_8.1.18_๒๒๐๑๑๙.jpg

65465.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail