ประธานคณะทำงานการใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการและช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ เดินทางไปเยี่ยมชม กองบิน ๓ และ กองบิน ๔

               พลอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ประธานคณะทำงานการใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการและช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ เดินทางไปเยี่ยมชม กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเก็บข้อมูลอากาศยานไร้คนขับ สำหรับใช้ในการประกอบการพิจารณาแนวทางการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ในด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการและช่วยเหลือประชาชน

1643038622227.jpg

1643038622169.jpg

1643038622606.jpg

1643038623092.jpg

1643038623027.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail