พิธีบวงสรวงงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
2022/06/22

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Our Sky” โดยเป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงชิมโฟนีออเคสตร้า กองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า ๑๕๐ คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่
- รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปิน ศิลปาธร
- คุณทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
- คุณรัดเกล้า อามระดิษ
- คุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
- คุณพิมดาว พานิชสมัย
- คุณรัตนาพร นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song)
- คุณธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song)
โดยกำหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ รอบ ดังนี้
- รอบแรก วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นรอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ
- รอบที่สอง วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ในการนี้ กองทัพอากาศได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน
การจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ ครั้งนี้ ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา” เลขที่บัญชี ๐๕๗-๒-๒๖๐๙๓-๓ หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๔-๐๓๕๙
กองทัพอากาศได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา รวม ๑๒ ครั้ง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยมีพระราชปณิธานเพื่อให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ อาณาประชาราษฎร์

289937478_2231986416977621_80143088221578914_n.jpg

289472674_2231984356977827_2089214219582229666_n.jpg

288796670_2231986540310942_7644697152267124359_n.jpg

289342945_2231986546977608_982978960996680829_n.jpg

288863871_2231986430310953_2797127278752013911_n.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail