กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ ให้แก่กำลังพลสังกัดกองทัพอากาศ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2022/09/22

              พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลสังกัดกองทัพอากาศ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจตลอดมา จนครบวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)
              โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบโล่เกียรติยศพร้อมหนังสือประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีกำลังพลของกองทัพอากาศที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ทั้งในระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้างประจำ รวมจำนวน ๗๐๐ คน
              ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ความตอนหนึ่งว่า “การที่ท่านรับราชการมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ ย่อมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยอุตสาหะ มีความพากเพียรและเสียสละเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งยึดมั่นในระเบียบวินัย รวมถึงมีความอดทน และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเสริมสร้างพัฒนาให้แก่หน่วยงานด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้กองทัพอากาศมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลงานที่ท่านทั้งหลายได้สร้างไว้ให้กองทัพอากาศและประเทศชาตินั้น นับว่ามีคุณค่ายิ่ง ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ผมรู้สึกอาลัยในมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ท่านทั้งหลายจะต้องจากกองทัพอากาศไป เป็นเพียงการจากไปตามวิถีทางของราชการเท่านั้น แต่คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ จะยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนเสมอ”
A20220922 (2).jpg
A20220922 (4).jpg
A20220922 (3).jpg
A20220922 (13).jpg
A20220922 (12).jpg
A20220922 (8).jpg
A20220922 (9).jpg
A20220922 (6).jpg
A20220922 (10).jpg
A20220922 (11).jpg
A20220922 (16).jpg
A20220922 (14).jpg
A20220922 (15).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail