พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 149
2023/01/24

           พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 149 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน 33 คน โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
           ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ 2 รุ่น ๆ ละประมาณ 30 - 34 คน
           สำหรับศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 149 เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวน 34 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน 32 คน และศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 2 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 16 ก นามเรียกขานว่า “CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ และมีชั่วโมงบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม จำนวน 34 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 19 นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 และ 20 ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย และผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตร จำนวน 33 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน 31 คน และศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป
           สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติ และระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ และศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ เรืออากาศโท บวรนันท์ ตั้งตรงไพโรจน์ สำหรับศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ เรืออากาศโท จักรภัทร เอกวัลลภ
A20230124 (7).jpg
A20230124 (4).jpg
LINE_ALBUM_2023_5.1.24_๒๓๐๑๒๕.jpg
LINE_ALBUM_2023.1.24_๒๓๐๑๒๕.jpg
LINE_ALBUM_2023_1.1.24_๒๓๐๑๒๕.jpg
LINE_ALBUM_2023_2.1.24_๒๓๐๑๒๕.jpg
LINE_ALBUM_2023_3.1.24_๒๓๐๑๒๕.jpg
20230124-.jpg
A20230124 (6).jpg
A20230124 (9).jpg
A20230124 (5).jpg
A20230124 (1).jpg
A20230124 (2).jpg
A20230124 (3).jpg
20230124-2.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail