ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
2023/01/31

        พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการและรับทราบผลการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานภาพปัจจุบัน แผนการพัฒนา คุณค่าและผลงาน ตลอดจนข้อเสนอพิจารณายกระดับการบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังกองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี ผู้บัญชาการ และผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในห้องบัญชาการและควบคุมทางอากาศ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ
          กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มุ่งมั่นที่จะยกระดับเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคุณภาพ หรือ Quality AOCC ในทุกมิติทั้งในด้านคนคุณภาพ  ระบบงานคุณภาพ เทคโนโลยีคุณภาพ และขวัญกำลังใจ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายกองทัพอากาศคุณภาพต่อไป

A20230131 (8).jpg

A20230131 (7).jpg

A20230131 (1).jpg

A20230131 (4).jpg

A20230131 (3).jpg

A20230131 (9).jpg

A20230131 (5).jpg

A20230131 (2).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail