เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
203/03/22

337140938_183264461126495_3856414669030638003_n.jpg

337528604_3069912496641935_7747992304429056176_n.jpg

337144325_920132749186867_5875157071484384495_n.jpg

337229236_586042986917919_164449678726019560_n.jpg

336041716_1209572219923896_750500398096440586_n.jpg

337400020_570620355039966_7883146812262044847_n.jpg

กองทัพอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566
........................
พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 โดยมีกำลังพลของกองทัพอากาศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารอากาศได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวและการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศตามความเหมาะสม อีกทั้งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้กำลังพลของกองทัพอากาศมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม สามารถเลือกปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและพื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศ ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ ประจำปี 2566
ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “โทษและพิษภัยของยาเสพติด และบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” โดย คุณสาระญา ขำเนตร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ “แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดย นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร วิทยากรของกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลกำลังพลในหน่วยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลต่อความมั่นคงของชาติในทุกระดับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดภัยทางสังคม ปัญหาอาชญากรรมจากการเสพและการค้ายาเสพติดอีกด้วยFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail