รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖
2023/03/22

2023.3.22_๒๓๐๓๒๒_63.jpg

2023.3.22_๒๓๐๓๒๒_37.jpg

2023.3.22_๒๓๐๓๒๒_50.jpg

       พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ หลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องขององค์กรสู่ความพร้อมในสภาวะวิกฤต มีพลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีพลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอ. รวมทั้งผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศเข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒ และทางแอปพลิเคชั่น Zoom สำหรับหน่วยนอกที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail