พิธีเปิดการทดสอบการใช้กําลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2566
2023/05/16

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบการใช้กําลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ภายใต้รหัสการทดสอบ “RTAF STEEL CHALLENGE 2023” ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
โดยภายหลังพิธีเปิดได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้รับการทดสอบฯ และส่วนสนับสนุนการทดสอบฯ ได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติในการใช้กำลังของกองทัพอากาศให้กับผู้เข้ารับการทดสอบฯ ด้วย
สำหรับการทดสอบการใช้กําลังของกองทัพอากาศ เป็นการทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการของหน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ ในระบบใช้กำลังของกองทัพอากาศตามแผนป้องกันประเทศ ทำให้ทราบถึงขีดจำกัดและข้อขัดข้องในการปฏิบัติทางอากาศ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาด้านการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้แสดงศักยภาพของหน่วย รวมถึงการเชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกัน ทั้งกับกำลังของกองทัพอากาศและต่างเหล่าทัพ เพื่อให้การใช้กำลังของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหลักประกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของชาติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
ทั้งนี้ กำหนดให้มีการทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย การทดสอบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และการทดสอบภาคสนาม (Field Training Exercise) ทั้งแผนการป้องกันทางอากาศ แผนการตอบโต้ทางอากาศ แผนการอพยพคนไทยในต่างประเทศ และแผนการสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ โดยมีหน่วยทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ เข้าร่วมการทดสอบรวม 27 หน่วย กำลังพลเข้าร่วมการทดสอบประมาณ 1,200 คน โดยมี พลอากาศโท คิดควร สดับ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการทดสอบฯ
A20230516 (5).jpg

A20230516 (6).jpg

A20230516 (4).jpg

A20230516 (8).jpg

A20230516 (7).jpg

A20230516 (9).jpg

A20230516 (10).jpg

A20230516 (1).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail