ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนนายเรืออากาศ ในโอกาสย้ายเข้าสู่ที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2023/05/19

346891730_915276869903885_4701472964648493299_n.jpg.

346890184_1033830100921037_4689029010022557218_n.jpg

.345054544_776432054152089_6872731828382517554_n.jpg

.345233581_575826884533266_4889367801310934676_n.jpg

พิธีอัญเชิญพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์ เข้าประดิษฐาน และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรก ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
-----------------
พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนนายเรืออากาศ ในโอกาสย้ายเข้าสู่ที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
วันเดียวกัน พลอากาศเอก มาโนช สุตวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงานเตรียมการย้ายโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วย พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์ จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งดอนเมือง ย้ายไปประดิษฐาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดสิริมงคลและเป็นที่เคารพสักการะบูชา ของข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และประชาชนผู้พบเห็น สืบต่อไป
หลังจากนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศทั้ง 5 ชั้นปี เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรก ณ ลานสถาบันโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
"พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์" เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เริ่มต้นจาก พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ มีดำริที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจให้นักเรียนนายเรืออากาศ ได้มีความรักความสามัคคีและเป็นที่สักการะ ของข้าราชการ
จึงได้ก่อสร้างหอพระขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2540 โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2540 ณ บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนนายเรืออากาศ ด้านทิศใต้ ประกอบพิธี เททอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2540 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงายและฐานขาสิงห์ มีผ้าทิพย์ปั้นลายตรา โรงเรียนนายเรืออากาศ เหนืออักษรคาถาว่า "อากาเส ยันติ อิทธิยา" หล่อด้วยโลหะสำริดลงรักปิดทองคำเปลว 100 เปอร์เซ็นต์ และวันที่ 3 เมษายน 2540 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเมตตาลงอักขระพระคาถา อธิษฐานจิตบนแผ่นทองคำ พร้อมทรงประทานพระนามว่า "พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์" นามอันมงคลนั้นจะคุ้มครองให้ผู้ที่เคารพบูชาแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทางอากาศ
สำหรับกำหนดการสำคัญเนื่องในโอกาสย้ายโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้งแห่งใหม่
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กิจกรรม Open House และหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการประชาชน
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มการเรียนการสอน (เปิดเรียนวันเเรก) ณ ที่ตั้งแห่งใหม่​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail