พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินพลเรือนกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตร
2023/05/19

            พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๗๕ จำนวน ๓๘ คน และสมาชิกหน่วยฝึก
การบินพลเรือน กองทัพอากาศ ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกบินของหน่วยฝึกการบินซึ่งได้ทำการบินต่อเนื่องกับหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ จำนวน ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ​

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_1.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_17.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_13.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_12.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_9.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_8.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_15.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_7.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_6.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_5.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_4.jpg

LINE_ALBUM_2023.5.19_๒๓๐๕๒๓_3.jpg​​


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail