พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลน โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมในพิธี
2023/05/22

348427223_689932399559220_49767049229884680_n.jpg

348266633_634203658234914_5034090664939861883_n.jpg


348269586_1652076768614403_808145622860077650_n.jpg

348553763_543522591098200_8465148179689638288_n.jpg

348613460_1067026154681618_8225502881256122498_n.jpg

 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
.................................
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์พายุไซโคลนโมคา (Mocha) ที่ได้พัดผ่านรัฐยะไข่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือน และระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ รวมทั้งประชาชนชาวเมียนมาได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก
ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาสิ่งของต่าง ๆ ที่จําเป็น เพื่อ พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเมียนมา โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เต้นท์นอน ผ้าห่มนาโน ผ้าขนหนู ยาสามัญประจําบ้าน อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นอื่น ๆ ไปมอบแก่ อูชิซเว (U Chit Swe) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทย ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมในพิธี
ในการนี้ สภากาชาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีพ โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินลําเลียง C-130 จำนวน 2 เครื่อง และกําลังพล ในการเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของที่มีผู้ร่วมบริจาค ไปยังสนามบินย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พายุไซโคลนโมคา (Mocha) ซึ่งก่อตัวขึ้น ในอ่าวเบงกอล ได้เคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ด้านตะวันตกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาบริเวณรัฐยะไข่ โดยมีความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือว่ามีความรุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 ส่งผลให้เกิดลมกรรโชกแรง พายุฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ และเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมล้มทำให้มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมียนมาในวงกว้าง​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail