Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPages
This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A20211019.aspx
  
กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เสริมกำลังรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น20/10/2564 15:02จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง19/10/2564YesNoNo
A20211018.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่องการจเรทหารอากาศ19/10/2564 18:57จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง18/10/2564YesNoNo
A20211018-2.aspx
  
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ20/10/2564 10:14จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง18/10/2564YesNoNo
A20211015.aspx
  
กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ ก (DA42 M-NG) บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร18/10/2564 16:17จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง15/10/2564YesNoNo
A20211015-2.aspx
  
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดํารงตําแหน่ง19/10/2564 16:37จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง15/10/2564YesNoNo
A20211014.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖15/10/2564 8:51จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง14/10/2564YesNoNo
A20211014-2.aspx
  
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” 15/10/2564 11:24จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง14/10/2564YesNoNo
A20211014-3.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด และการปฏิบัติในการรับราชการ ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ15/10/2564 10:16จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง14/10/2564YesNoNo
A20211013.aspx
  
กองทัพอากาศจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร14/10/2564 8:43จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง13/10/2564YesNoYes
A20211012.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/10/2564 11:08จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง12/10/2564YesNoYes
A20211007.aspx
  
กองทัพอากาศรับมอบ “โรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)” จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หลังจากร่วมกันจัดตั้งและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ระดับสีเหลือง-แดง จนสถานการณ์คลี่คลาย โดยหลังจากนี้จะให้บริการภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสนามกองทัพ8/10/2564 13:15จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง7/10/2564YesNoNo
A20211007-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ 14/10/2564 14:49จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง7/10/2564YesNoNo
A20211005.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๕8/10/2564 10:09จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง5/10/2564YesNoNo
A20211004.aspx
  
กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน DA-42 บินลาดตระเวนสำรวจและถ่ายทอดสัญญาณภาพสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำป่าสัก8/10/2564 10:45จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง4/10/2564YesNoNo
A20211002.aspx
  
กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 4/10/2564 11:16จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง2/10/2564YesNoNo
A20211002-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการทุกกองบินเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทันที และต่อเนื่อง เน้นย้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และอพยพสู่ที่ปลอดภัย5/10/2564 16:45จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง2/10/2564YesNoNo
A20211001.aspx
  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๘1/10/2564 10:17จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง1/10/2564YesNoNo
A20211001-2.aspx
  
พิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙1/10/2564 23:05จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง1/10/2564YesNoYes
A20211001-3.aspx
  
กองทัพอากาศ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ชั้นนายพลอากาศ2/10/2564 8:14จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง1/10/2564YesNoNo
A20210930.aspx
  
พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา1/10/2564 5:23จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง30/9/2564YesNoYes
A20210927.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๐๐ แกลลอน จาก คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)28/9/2564 10:12จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง28/9/2564YesNoNo
A20210927-1.aspx
  
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ได้มอบหนังสือ และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทอ.เป็นหนังสือหายากและทรงคุณค่าจำนวน 11 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ทอ. โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ จก.สบ.ทอ.เป็นผู้รับมอบ28/9/2564 10:22จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง28/9/2564YesNoNo
A20210928.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day)28/9/2564 14:38จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง28/9/2564YesNoNo
A20210923-1.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ27/9/2564 14:54จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง27/9/2564YesNoNo
A20210923.aspx
  
พิธีปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H)23/9/2564 21:06จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง23/9/2564YesNoNo
A20210922.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 23/9/2564 10:53จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง22/9/2564YesNoNo
A20210922-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙23/9/2564 13:48จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง22/9/2564YesNoNo
A20210921.aspx
  
 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารอากาศ22/9/2564 9:47จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง21/9/2564YesNoNo
A20210920.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕22/9/2564 11:21จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง20/9/2564YesNoNo
A20210916.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC)17/9/2564 10:38จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง17/9/2564YesNoNo
1 - 30Next