ก.วิทย์ ผนึก กองทัพอากาศ และองค์การอวกาศญี่ปุ่น เปิดตัวการแข่งขัน “CanSat – ดาวเทียมกระป๋อง”
20/07/2560

​วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.40 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน “CanSatThailand 2017” ร่วมกับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ Mr. Masanobu TSUJI Director of JAXA Bangkok Office โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการจัดโครงการ CanSat2017” ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การแข่งขัน “CanSatThailand 2017” เป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกของประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัด 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา (Scicence Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ผ่านการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ตามหลักทฤษฎี Project Base Learning และมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนไทยเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กิจกรรม CanSat เป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการจุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่สนุกสนาน พร้อมกับการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศและดาวเทียม เพื่อนำไปสู่ความต้องการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปหรือเกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขัน “CanSatThailand 2017” เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารอบจำนวน 5 ทีม เพื่อเข้าอบรมพัฒนาฝีมือเพิ่มเติม ณ อพวช. ก่อนจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.nsm.or.th  หรือ  facebook : ThaiSpace Education โทร.02-577-9999 ต่อ 1411-1416

​​

---​--​
ที่มา: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail