กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดจองบันทึกประจำวันทหารอากาศ "RTAF DIARY 2018"
26/09/2560
​          กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดให้จองบันทึกประจำวันทหารอากาศ  "RTAF Diary 2018"  ซึ่งในปีนี้มีรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือไว้ใช้เอง โดยบันทึกประจำวันกองทัพอากาศ มี ๒ ขนาด ได้แก่ 
          ๑. เล่มใหญ่ ราคา ๑๑๐ บาท
          ๒. เล่มเล็ก ราคา ๔๐ บาท
              ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งจองได้ ตั้งแต่วันนี้  -  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามช่องทาง ดังนี้ 
          ๑. ด้วยตนเองได้ที่กองวิทยบริการ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ (เคาน์เตอร์ยืม - คืนหนังสือ ชั้น ๑) 
               กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
          ๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๘๓ และ ๐ ๒๕๓๔ ๕๗๕๐    
          ๓. ช่องทางออนไลน์ ที่ https://goo.gl/Q9UR1K หรือทาง QR Code ที่ปรากฏ

---​--​
ที่มา: กองวิทยบริการ ยศ.ทอ.


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail