Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPages
This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A20211125.aspx
  
กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว26/11/2564 8:40จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง25/11/2564YesNoYes
A20211125-2.aspx
  
เสนาธิการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๑30/11/2564 10:30จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง25/11/2564YesNoNo
A20211122.aspx
  
กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔26/11/2564 14:35จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง22/11/2564YesNoYes
A20211122-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจากผู้ช่วยทูตทหารสหพันธรัฐรัสเซีย ประจํากรุงเทพฯ24/11/2564 14:24จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง22/11/2564YesNoNo
A20211119.aspx
  
งานประเพณีลอยกระทงของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔22/11/2564 16:16จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง19/11/2564YesNoNo
A20211119-2.aspx
  
พิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจําปี ๒๕๖๔23/11/2564 13:30จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง19/11/2564YesNoNo
A20211119-3.aspx
  
การประชุมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔ 24/11/2564 15:48จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง19/11/2564YesNoNo
A20211117.aspx
  
กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”17/11/2564 19:54จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง17/11/2564YesNoNo
A20211117-2.aspx
  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายพิเศษ18/11/2564 15:15จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง17/11/2564YesNoNo
A20211117-3.aspx
  
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ18/11/2564 15:25จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง17/11/2564YesNoNo
A20211117-4.aspx
  
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพีธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๔22/11/2564 11:52จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง17/11/2564YesNoNo
A20211116.aspx
  
รองผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายพิเศษ17/11/2564 8:42จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง16/11/2564YesNoNo
A20211116-2.aspx
  
การอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (ครั้งที่ ๑)18/11/2564 14:04จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง16/11/2564YesNoNo
A20211116-3.aspx
  
กองทัพอากาศ จัดส่งยาและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นการเร่งด่วน18/11/2564 15:01จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง16/11/2564YesNoNo
A20211116-4.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจากผู้ช่วยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ18/11/2564 16:02จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง16/11/2564YesNoNo
A20211115.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายพิเศษ16/11/2564 8:33จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง15/11/2564YesNoNo
A20211114.aspx
  
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจําปี ๒๕๖๔17/11/2564 21:02จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง14/11/2564YesNoNo
A20211112.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔15/11/2564 10:00จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง12/11/2564YesNoNo
A20211112-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” แก่นายทหารอากาศ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น18/11/2564 14:32จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง12/11/2564YesNoNo
A20211111.aspx
  
กองทัพอากาศจัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดลาดสนุ่น 15/11/2564 10:30จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง11/11/2564YesNoNo
A20211110.aspx
  
ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินงานกาชาดกองทัพอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจสอบรางวัลที่ ๑ สลากกาชาดกองทัพอากาศประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔15/11/2564 9:28จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง10/11/2564YesNoNo
A20211110-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน15/11/2564 11:04จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง10/11/2564YesNoNo
A20211110-3.aspx
  
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔17/11/2564 20:00จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง10/11/2564YesNoNo
A20211109.aspx
  
กองทัพอากาศ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดดอนเมืองพระอารามหลวง10/11/2564 9:09จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง9/11/2564YesNoNo
A20211105.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓ 8/11/2564 9:00จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง5/11/2564YesNoNo
A20211105-2.aspx
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ชื่นชมนักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลด้านทักษะดิจิทัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน "ICDL Digital Challenge 2021"9/11/2564 10:37จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง5/11/2564YesNoNo
A20211104.aspx
  
กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5/11/2564 13:27จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง4/11/2564YesNoNo
A20211103.aspx
  
กองทัพอากาศเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H) หรือ ฮิวอี้ (Huey) หลังบรรจุประจำการกว่า ๕๐ ปี ไปตั้งแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ4/11/2564 10:19จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง3/11/2564YesNoNo
A20211101.aspx
  
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑๑ เนื่องจากภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิตจากการแพร่ระบาดของ COVID-194/11/2564 8:50จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง1/11/2564YesNoNo
A20211101-1.aspx
  
กองทัพอากาศ พร้อมรับทหารใหม่ผลัด 2/64 เข้มมาตรการป้องกันโควิด-193/11/2564 9:42จ.ต. ณัฐพงษ์ บุญครอง1/11/2564YesNoNo
1 - 30Next